Αλλαγές που ισχύουν άμεσα

Οι παρακάτω αλλαγές αφορούν τα άτομα των οποίων οι ICF Διαπιστεύσεις λήγουν στις 31
Δεκεμβρίου του 2018.

 • Οι 10 ώρες Mentoring, που απαιτούνται από τους διαπιστευμένους ACC που
  θέλουν ν’ ανανεώσουν τη Διαπίστευσή τους, μετράνε σαν μονάδες CCEU, οπότε
  μπορούν να συγχωνευτούν με τα απαιτούμενα 40 CCEU. Αυτό σημαίνει πως οι ACC
  coaches που θέλουν να κάνουν ανανέωση θα πρέπει να έχουν:

               o 10 ώρες Mentoring

               o Τουλάχιστον 30 ώρες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, CCEU. Από αυτές,
                  τουλάχιστον 11 ώρες πρέπει να είναι σε Core Competencies και
                  τουλάχιστον 3 ώρες σε Ethics.

 • Μέχρι 10 ώρες Mentoring (που δόθηκαν και/ή ελήφθησαν) μπορούν να
  υπολογιστούν στα απαιτούμενα CCEU.
 • Μέχρι 10 ώρες Supervision (που δόθηκαν και/ή ελήφθησαν) μπορούν να
  υπολογιστούν στα απαιτούμενα CCEU.

 

Αλλαγές που ισχύουν από 31 Ιουλίου του 2018 (12:00 ώρα Ν. Υόρκης)

 • Οι coaches που κάνουν πρώτη φορά αίτηση για Διαπίστευση ( ACC ή PCC) μέσω της
  οδού με το Portfolio θα πρέπει να αποδείξουν πως τελείωσαν ένα συνεκτικό
  εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλάμβανε τον ορισμό του ICF για το coaching,
  Code of Ethics και Core Competencies, και ήταν οργανωμένο με τρόπο τέτοιο ώστε
  να ενθαρρύνει την ανάπτυξη του coach. Αυτό σημαίνει πως οι coaches δε θα
  μπορούν πλέον να υποβάλλουν μία τυχαία συλλογή μη εγκεκριμένων
  εκπαιδευτικών ωρών και/ή CCEU’s για να καλύψουν τις προϋποθέσεις.
 • Οι coaches που κάνουν αίτηση για Διαπίστευση MCC θα πρέπει να αρχίσουν τη
  συμπλήρωση των απαιτούμενων 2.500 ωρών εμπειρίας (συνεδριών) μετά την
  έναρξη εξειδικευμένης εκπαίδευσης coaching.
 • Οι coaches που κάνουν αίτηση για Διαπίστευση ACC μέσω της οδού του ACSTH θα
  εξακολουθούν να υποχρεούνται να υποβάλλουν ηχογράφηση και
  απομαγνητοφωνημένο κείμενο μίας συνεδρίας coaching.
 • Οι ACC coaches θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει έναν πλήρη κύκλο Διαπίστευσης
  (μέσω ανανέωσης) για να μπορούν να θεωρηθούν Mentor coaches.

 

Αλλαγές που ισχύουν από 28 Φεβρουαρίου του 2019 (12:00 ώρα Ν. Υόρκης)

Οι coaches θα απαιτείται να είναι PCC για να μπορούν να κάνουν αίτηση να γίνουν
MCC.

 

ICF Announces Changes to Credentialing and Accreditation Policies


  Διαδικασία - Οφέλη
Mελών ICF
Πιστοποιημένες
Εκπαιδεύσεις & Σχολές
Εκδηλώσεις  
           
  Περισσότερα Περισσότερα Περισσότερα  

    

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επικοινωνία