Ποιοι Είμαστε

ICF Global

Το International Coach Federation (Διεθνής Ομοσπονδία Coaching) είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος παγκόσμιος οργανισμός επαγγελματιών του Coaching με περισσότερα από 25.000 μέλη, σε πάνω από 120 χώρες.

Ο Thomas Leonard, επαγγελματίας Coach, που θεωρείται ο «πατέρας του Coaching», ίδρυσε το International Coach Federation το 1995 σαν ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την ανάπτυξη του coaching και την αλληλοϋποστήριξη των coaches.

Το ICF είναι αφοσιωμένο στην προώθηση του επαγγέλματος του Coaching θέτοντας υψηλά ηθικά πρότυπα, την παροχή ανεξάρτητης πιστοποίησης και τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου διαπιστευμένων Coaches.

Όραμα του είναι η διάχυση της επιστήμης και τέχνης του coaching για μια ευημερούσα κοινωνία.

Η ταχεία επέκταση του ICF δείχνει την παγκόσμια αναγνώριση της αξίας των διαπιστευμένων ICFcoaches.

Το ICF Greece - Chapter είναι το ελληνικό παράρτημα του ICF Global. International Coach Federation www.coachfederation.org


  Διαδικασία - Οφέλη
Mελών ICF
Πιστοποιημένες
Εκπαιδεύσεις & Σχολές
Εκδηλώσεις  
           
  Περισσότερα Περισσότερα Περισσότερα  

    

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επικοινωνία