Ποιοι Είμαστε

Επιτροπές  - Υπεύθυνοι επιτροπών

Administrative Support | Διοικητικής Υποστήριξης - Μαρία Χατζηαγγελίδη

Communications & Social Media | Επικοινωνίας & Κοινωνικών Δικτύων - Έφη Μπλάνη

Credentials | Πιστοποίησης & Μοριοδότησης - Βιολέτα Ψωφάκη

Events | Εκδηλώσεων - Αντωνία Τσιρογιάννη

Ethics & Standards | Δεοντολογίας & Επαγγ. Προτύπων – Ειρήνη Νικολαΐδου

Membership Engagement | Ανάπτυξης & Δέσμευσης Μελών - Νάσος Φωτόπουλος

Membership | Μελών - Κωνσταντία Πάλλα

Newsletter | Σύνταξης & Έκδοσης News Letter - Ελένη Χριστοδούλου

North Greece | Βορείου Ελλάδος - Παναγιώτα Αλεξίου

Peer Coaching & Business Plan - Κοσμάς Μιχαήλ

Public Sector | Δημοσίου Τομέα - Κωνσταντίνα Παντούλια

Pro-Bono | Mη Kερδοσκοπικών Oργανισμών (ΜΚΟ) - Σοφία Βασιλειάδου

Research | Έρευνας - Στέλλα Γαμβρέλλη

Sponsorship | Χορηγιών & Marketing - Ίρις Μπαλόγλου

WebSite – Μαρία Μαργέτα


  Διαδικασία - Οφέλη
Mελών ICF
Πιστοποιημένες
Εκπαιδεύσεις & Σχολές
Εκδηλώσεις  
           
  Περισσότερα Περισσότερα Περισσότερα  

    

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επικοινωνία