Ποιοι Είμαστε

Επιτροπές


Μελών & Δεοντολογίας: Κωνσταντίνα Πάλλα, Μαρία Χατζηαγγελίδη, Καλλιόπη Γκόρη

Membership retention: 'Ιρις Μπαλόγλου, Σπύρος Κοττώρης

Events & ICW: Καλλιόπη Κουκουλέτσου, Κατερίνα Χατζάκη, Μάνια Κανάκη, Ελίνα Γιαχαλή, Μαριάννα Αποστολίδη

Marketing & Επικοινωνίας: Ελένη Χριστοδούλου, Κωνσταντίνα Παντούλια

Website: Μαρία Μαργέτα

Pro bono & Sponsorship: Κατερίνα Αντωνοπούλου

Credentials/Πιστοποίησης: Νάσος Φωτόπουλος, Βιολέττα Ψωφάκη

Έρευνας: Στέλλα Γαμβρέλλη, Μαρία Μαργέτα

Peer Coaching: Κοσμάς Μιχαήλ

CFO: Γιάννης Γεωργακόπουλος

Μεταφραστικό: Έφη Χρήστου

 


  Διαδικασία - Οφέλη
Mελών ICF
Πιστοποιημένες
Εκπαιδεύσεις & Σχολές
Εκδηλώσεις  
           
  Περισσότερα Περισσότερα Περισσότερα  

    

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επικοινωνία