Εταιρική Συνδρομή

Τώρα, κάθε οργανισμός, φορέας και εταιρεία έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει ηθικά και υλικά τις δράσεις του ICF Greece Chapter, μέσα από την ανάπτυξη του coaching στην Ελλάδα από στελέχη που ενστερνίζονται το όραμά μας και θέλουν να συνεισφέρουν στο έργο μας, χωρίς να είναι μέλη μας.

Ο θεσμός του εταιρικού φίλου / corporate affiliate ανταποκρίνεται σε δύο από τους 5 πυλώνες του οράματος του chapter μας, την ΑΝΑΠΤΥΞΗ και τη ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ μεταξύ των μελών της τοπικής κοινωνίας και της αγοράς.

Η συνδρομή του εταιρικού φίλου / corporate affiliate δίνει τη δυνατότητα σε έναν οργανισμό/φορέα/εταιρεία να ορίσει έως τρία συγκεκριμένα στελέχη τα οποία θα απολαμβάνουν τα πλήρη προνόμια του ΦΙΛΟΥ και επιπλέον θα μπορούν να συμμετέχουν στο advisory board του ICF Greece Chapter.

Προνόμια ΦΙΛΟΥ

1. Η συμμετοχή σε ένα διεθνές αλλά και εθνικό όραμα που βελτιώνει, αναπτύσσει την κοινωνία μας αλλά και εμάς τους ίδιους μέσα σε αυτή. Η υποστήριξη των προσπαθειών του ICF Greece chapter για την ανάπτυξη του coaching στην Ελλάδα.
2. Η αλληλεπίδραση και επικοινωνία με την καλύτερη και πιο αξιόπιστη ομάδα πιστοποιημένων αλλά και διαπιστευμένων επαγγελματιών coaches με διεθνή αξιοπιστία και προσανατολισμό αλλά ταυτόχρονα με βαθιά γνώση και εμπειρία των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, τα μέλη του ICF Greece Chapter.
3. Η άμεση ενημέρωση για όλες τις δραστηριότητες του ICF Greece Chapter.
4. Η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις επικοινωνίας, networking, ανάπτυξης, ή εκπαιδευτικά σεμινάρια δωρεάν ή με μειωμένη συμμετοχή.

5. Η συμμετοχή στις Επιτροπές με επικουρικό ή συμβουλευτικό ρόλο. Μελών και Ηθικής, Διαπίστευσης, Οργάνωσης Εκδηλώσεων, Μάρκετινγκ, Επικοινωνία & Δημοσίων Σχέσεων, Χορηγιών, Site, Δωρεάν / Μη Κερδοσκοπικών Δράσεων, International Coaching Week.

Η ενασχόληση με τις επιτροπές προσφέρει σημαντικά οφέλη στα οποία συγκαταλέγονται η δυνατότητα και η ευκαιρία:
Να αναπτύξει πρωτοβουλία
Να εμπλακεί ενεργά στην ανάπτυξη του κλάδου
Να διευρύνει τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις γνωριμίες του.
6. Η κατάθεση ιδεών για δράσεις που εξυπηρετούν το όραμά μας και προβάλουν τις αξίες μας.
7. Η συμμετοχή στο σχεδιασμό και οργάνωση δράσεων.
8. Εγγραφή στο facebook και στο linkedin.
9. Η πλήρης υποστήριξη από τα μέλη μας και το ΔΣ ώστε να αποκτήσει τις προϋποθέσεις να γίνει πλήρες μέλος μας και να αποκτήσει πολύ περισσότερα οφέλη.

Προϋποθέσεις εγγραφής εταιρικού φίλου /corporate affiliate

Ο οργανισμός/ φορέας /εταιρεία να ενστερνίζεται, να εμπνέεται, και να έχει αντίστοιχη συμπεριφορά σύμφωνα με το όραμα, την αποστολή και τις αξίες του ICF Greece Chapter.
Να έχει διαβάσει και συμφωνήσει με τον κώδικα της ηθικής δεοντολογίας του ICF.
Να εγκριθεί από την επιτροπή μελών με δικαίωμα αναίρεσης της συμμετοχής του σε περίπτωση αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς.

Ετήσια χορηγία: 300 ευρώ

Η εταιρική συνδρομή δεν παρέχει δικαίωμα χρήσης λογοτύπου καθώς και δικαίωμα ψήφου, μέχρι την πλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους μέλους.


  Διαδικασία - Οφέλη
Mελών ICF
Πιστοποιημένες
Εκπαιδεύσεις & Σχολές
Εκδηλώσεις  
           
  Περισσότερα Περισσότερα Περισσότερα  

    

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επικοινωνία