Ανανέωση Διαπίστευσης

Η ICF προκειμένου να διατηρήσει τα υψηλά πρότυπα που αφορούν στους επαγγελματίες coaches απαιτεί την ανανέωση των διαπιστευτηρίων τους κάθε τρία χρόνια.

Η ανανέωση των διαπιστευτηρίων αυτών αποδεικνύει τη δέσμευση του coach στα πρότυπα του επαγγέλματος και στη διαρκή ανάπτυξή του.

Απαιτήσεις Ανανέωσης

  • Υποβολή της αίτησης ανανέωσης των διαπιστευτηρίων.
  • Συμμετοχή σε τουλάχιστον 40 ωρών CCEU’s που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στα τρία πρώτα χρόνια από την αρχική λήψη των διαπιστευτηρίων με τουλάχιστον 24 ώρες στα Core Competencies.
  • Τουλάχιστον τρία (3) CCEU’s στα coaching ethics. Τα 3 αυτά CCEU’s μπορεί κάποιος/α να τα αποκτήσει παρακολουθώντας ένα δωρεάν εκπαιδευτικό μάθηματης ICF*  
  • Για την ανανέωση του ACC μόνο, απαιτούνται 10 επιπλέον ώρες Mentor Coaching, ολοκληρωμένες και αυτές μέσα στα τρία πρώτα χρόνια από την αρχική βράβευση.

 

* Δωρεάν εκπαιδευτικό μάθηματης ICF στα Εthics (επίσης σας εξασφαλίζει και 3 (τρία), από τα απαιτούμενα 24, CCEU’s στα Core Competencies).

Για την ολοκλήρωση του μαθήματος απαιτείται:

1. Παρακολούθηση του video παρουσίαση.

2. Ανάγνωση του άρθρου "Δίνεις συμβουλές στους πελάτες σου". 

3. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των βημάτων αυτών θα σταλεί ηλεκτρονική Βεβαίωση ολοκλήρωσης από την ICF. 

 

 


  Διαδικασία - Οφέλη
Mελών ICF
Πιστοποιημένες
Εκπαιδεύσεις & Σχολές
Εκδηλώσεις  
           
  Περισσότερα Περισσότερα Περισσότερα  

    

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επικοινωνία