Ανανέωση Διαπίστευσης

Η ICF προκειμένου να διατηρήσει τα υψηλά πρότυπα που αφορούν στους επαγγελματίες coaches απαιτεί την ανανέωση των διαπιστευτηρίων τους κάθε τρία χρόνια.

Η ανανέωση των διαπιστευτηρίων αυτών αποδεικνύει τη δέσμευση του coach στα πρότυπα του επαγγέλματος και στη διαρκή ανάπτυξή του.

Απαιτήσεις Ανανέωσης

Συμμετοχή σε τουλάχιστον 40 ωρών CCEU’s που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στα τρία πρώτα χρόνια από την αρχική λήψη των διαπιστευτηρίων με τουλάχιστον 24 ώρες στα Core Competencies.

Για την ανανέωση του ACC απαιτούνται 10 επιπλέον ώρες Mentor Coaching, ολοκληρωμένες και αυτές μέσα στα τρία πρώτα χρόνια από την αρχική βράβευση.


  Διαδικασία - Οφέλη
Mελών ICF
Πιστοποιημένες
Εκπαιδεύσεις & Σχολές
Εκδηλώσεις  
           
  Περισσότερα Περισσότερα Περισσότερα  

    

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επικοινωνία